ته چين سبزي پلو ماهي

  دستور  تهیه نیره سلمانی عزیز نوش جان

البالو پلو با مرغ

  دستور تهیه نیره سلمانی عزیز نوش جان

ادويه پلويي مخصوص

  دستور تهیه نیره سلمانی عزیز نوش جان

کلم پلو

  دستور تهیه مهروش کرونی عزیز نوش جان

عدس پلو

  امروز میخوام عدس پلو را که هم طعم خوبی داره و درعین حال راحته آموزش بدهم. البته این غذا را همه بلد هستید ولی هر کس به نوعی طبخ میکنه . اما متداول ترین نوع پخت عدس پلو فکر کنم همین باشه . امیدوارم این غذا را درست کنید و در کنار عزیزانتون نوش […]

© حق طراحی برای NavaIran محفوظ است .