نخود پلو با گوشت رویا اژدری

   

ته انداز مرغ با زعفران خاله رزی

  دستور تهیه رز داوودی عزیز نوش جان

کته ماهی با برنج قهوه ای گندم بانو

  دستورتهیه عطیه رستگاری عزیز نوش جان    

سبزی پلو با ماهی الهام پز

  دستور تهیه الهام وفا پیشه نوش جان    

نخود پلو با گوشت رویا اژدری

  تهیه رویا اژدری عزیز نوش جان

ته چین گوشت شعله شف

  تزیین سلیقه ای میباشد . دستور تهیه شعله حسینی نوش جان

هویج پلو مصی پز

  اضافه کردن مرغ یا گوشت سلیقه ای است . دستور تهیه معصومه هاشمی عزیز نوش جان

واویشکای مرغ سمی پزها

  با عشق بپزید با لذت نوش جان کنید . دستور تهیه سمیه شعبان نژاد عزیز نوش جان

لبو پلو شف سعیده

  پلوی خوش طعم و معطر دستور تهیه شف سعیده (سعیده حیدر زاده) عزیز نوش جان

مانی پلوغذای دامغانی مهام

  دستور تهیه مهام عقیل زاده عزیز نوش جان

© حق طراحی برای NavaIran محفوظ است .