مرغ شکم پر اناری آرتیستونه

Kebab in the pan sholeh.chef

  Recipe by:Shole Hosseini Translated by:Marzie Dehbozorgi BY:pokht-o-opaz.com sheida.tv

ناگت مرغ آزی

  دستور تهیه آزاده نور محمدی عزیز نوش جان

مرغ جیپسی پریزاد

  مرغ مجلسي بسيار خوشمزه سوزان دستور تهیه پریزاد شمس عزیز نوش جان

كباب چوبى الهام زارعی

  دستور تهیه الهام زارعی عزیز نوش جان

کته ماهی با برنج قهوه ای گندم بانو

  دستورتهیه عطیه رستگاری عزیز نوش جان    

سبزی پلو با ماهی الهام پز

  دستور تهیه الهام وفا پیشه نوش جان    

کبه عربی در آشیانه رویا اژدری

  دستور تهیه رویا اژدری عزیز نوش جان

بیف استراگانف گندم بانو

  دستور تهیه عطیه رستگاری عزیز نوش جان

دنر کباب گندم بانو

  دستور تهیه عطیه رستگاری عزیز نوش جان

© حق طراحی برای NavaIran محفوظ است .