حلیم بادمجان مهام

  دستور تهیه مهام عقیل زاده عزیز نوش جان

حليم بادمجان گندم

  دستور تهیه نیره سلمانی عزیز نوش جان

حلیم گندم و شیر شعله شف

  دستور تهیه شعله حسینی نوش جان

حلیم گندم

دستور تهیه نیره سلمانی عزیز نوش جان

© حق طراحی برای pokhtopaz محفوظ است .