تاس کباب مصی پز

کله پاچه خانگی الهام پز

  دستور تهیه الهام وفا پیشه عزیز نوش جان

آبگوشت (یخنی) عدس کلم مریم پز

  این آبگوشت را در شیراز یخنی مینامند . دستور تهیه مریم داوودی عزیز نوش جان

کوفته جنوبی مهام

    مهام:این کوفته مزه شیرینی داره برای کسانی که به غذاهای شرین علاقمند هستن دستور تهیه مهام عقیل زاده عزیز نوش جان

کوفته مرغ گندم بانو

  دستور تهیه عطیه رستگاری عزیز نوش جان

© حق طراحی برای pokhtopaz محفوظ است .